Nami cvičení a predvedení psi mimo našej CHS

Ponúkame poľovný výcvik a predvedenie psa na skúškach. Zameriavame sa výhradne na plemená stavačov.
 
rok 2013:
  • Honey Mia z Nanikinho dvora - MKS - Chovné skúšky P. Lukácsa - obstála

 

rok 2016: 

  • Berra Pressburg Honey - MKS - jesenné skúšky stavačov - 1. cena, víťaz skúšok, CACT

 

rok 2017:

  • Nemeš Garamparty - MKS - jesenné skúšky stavačov - 1. cena
  • Nemeš Garamparty - MKS - špeciálne skúšky z vodnej práce - 1. cena
  • Nemeš Garamparty - MKS - Chovné skúšky P. Lukácsa - 1. cena

 

rok 2018: 

  • Boo Sullivan Viva la Vizsla - MKS - skúšky vlôh stavačov - 2.cena
  • Barney Stinson Viva la Vizsla - MKS - špeciálne skúšky z vodnej práce - 1.cena