Skúšky / Exams

Dátum Miesto Typ skúšky Výsledok Pozmámka
21.4.2018 Šaľa-Veča Skúšky vlôh stavačov I. cena nos 4
18.8.2018 Kráľov Brod Jesenné skúšky stavačov I. cena, plný počet bodov nos 4, VÍŤAZ SKÚŠOK!
25.8.2018 Tešedíkovo Memoriál Štefana Hrnčára (CACIT, CACT) II. cena nos 4