Lina oficiálne Interšampiónom

07.02.2017 14:26

Lina Jantar Devil, moja najkrajšia, najmúdrejšia, najmilovanejšia je oficiálne Interšampiónom. 

Line boli doručené dva diplomy priamo ze Belgicka - C.I.B. a C.I.E.

Veľmi sa tešíme, že Lina tieto dva tituly získala, nie sú to iba tituly výstavné, sú kombináciou jej úspechov na výstavách a rovnako na pracovných skúškach.