Crème de la Crème Viva la Vizsla

majiteľ (owner): Patrik Piterka, Preselany + CHS Viva la Vizsla
 
nar. (D.O.B): 14.03. 2017
 
SPKP: 3489
 
matka (dam): GCh. Ami Angel z Jirgalova dvora "U"
otec (sire): GCh. Utazó Szives
 
DBK, DLK - zatiaľ nie je k dispozícii 
(HD, ED - still a puppy)
 
výstavy:
veľmi nádejná
 
shows:
very promissing
 
skúšky: 
skúšky vlôh stavačov - I. cena

work:
ability exam - Ist prize
 
farba žemlová, plnochrupá, skus nožnicový, výška 57 cm
(colour roll-yellow, full dentition, scissorbite, heihg 57 cm)
 
L/l carrier
 
kandidát chovu
(breeding candidate)
 
volacie meno (name): Astra
 
Fotogaléria (Photogallery): TU
Rodokmeň (Pedigree): TU