Základné informácie / General information

Štandard FCI / Standard FCI

FCI-Standard N° 57

Slovenský preklad originálu prevzatý z oficiálnych stránok SKJ

 

Pôvod

Maďarsko

Použitie

Maďarský stavač je všestranne využiteľný poľovný pes, ktorý sa hodí na prácu na poli, v lese i vo vode, má výborný čuch, dobre vystavuje, vynikajúco aportuje, vo vode pracuje veľmi ochotne a cieľavedome sleduje stopu. Dobre znáša ťažký terén i extrémne klimatické podmienky. Pre takéto výkonné poľovné plemeno sú veľmi nežiaduce strach zo streľby a zveri, neochota vystavovať a aportovať, ako aj odpor k vode. Vďaka bezproblémovej povahe a schopnosti prispôsobiť sa možno maďarského stavača chovať aj v byte.

Klasifikácia

7. skupina stavače; 1. sekcia – kontinentálne stavače s pracovnou skúškou (práca na poli a vo vode)

Dátum publikovania platného štandardu

6. 4. 2000

Krátky prehľad histórie

Predkovia maďarského stavača sa dostali na naše územie s kočujúcimi uhorskými kmeňmi. Písomné zmienky a obrazovú podobu nachádzame už v dokumentoch zo 14. storočia. Význam maďarského stavača pre poľovačku sa od 18. storočia neustále zvyšoval. V Uhorsku sa už koncom 19. storočia konali súťaže pre stavače, na ktorých sa zúčastňovali s veľkým úspechom aj miestne plemená. V tej dobe pravdepodobne pri vývine plemena zohrávali veľkú úlohu aj iné poľovné plemená. Cielený chov začal v roku 1920, FCI uznala krátkosrstého maďarského stavača roku 1936.

Všeobecný vzhľad

Stredne veľký, elegantný poľovný pes ušľachtilého vzhľadu, s krátkou žemľovou srsťou. Skôr ľahká, suchá, štíhla stavba odzrkadľuje harmóniu krásy a sily.

Dôležité proporcie

 • Dĺžka tela je o niečo väčšia ako výška v kohútiku.
 • Hĺbka hrudníka je o niečo menšia ako polovica výšky v kohútiku.
 • Papuľa je o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.

Povaha, správanie

Maďarský stavač je živý, priateľský, vyrovnaný, ľahko sa vychováva. K jeho základným vlastnostiam patrí vynikajúca ochota ku kontaktom. Neznáša hrubé zaobchádzanie, nesmie byť agresívny ani plachý.

Hlava

Suchá, ušľachtilá, má dobré proporcie.

Lebka

Temeno

Primerane široké, mierne klenuté, v strede má málo vyvinutú čelovú brázdu, ktorá vychádza z primerane vyvinutého výbežku medzitemennej kosti a pokračuje smerom k čelovému sklonu. Jarmové oblúky sú primerane vyvinuté.

Čelový sklon

Primeraný.

Tvárová časť

Ňucháč

Široký a dobre vyvinutý, s dobre otvorenými nosnými dierkami. Farba ňucháča harmonizuje tmavým tónom s farbou srsti.

Papuľa

Tupá, nie špicatá, s mocnými čeľusťami, svalnatá. Chrbát nosa je rovný.

Pysky

Pevne priliehajú, neovísajú.

Čeľuste/zuby

Silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery prilieha pred spodný rad a zuby sú v čeľusti umiestnené kolmo, 42 zdravých zubov podľa zubného vzorca psa.

Líca

Silné, dobre svalnaté.

0či

Mierne oválne, stredne veľké. Viečka dobre priliehajú. Pohľad je živý a inteligentný. Hnedá farba očí harmonizuje s farbou srsti, uprednostňujú sa čo najtmavšie oči.

Uši

Nasadené trocha vzadu, stredne vysoko. Ušnice sú jemné, priliehajú k lícam a končia zaoblenou špičkou v tvare písmena V. Dĺžka predstavuje asi 3/4 dĺžky hlavy.

Krk

Stredne dlhý, v súlade s celkovým vzhľadom, veľmi svalnatý a klenutý. Koža dobre prilieha.

Telo

Kohútik

Výrazný a svalnatý.

Chrbát

Pevný, dobre osvalený, rovný. Trny stavcov majú byť prekryté svalstvom.

Bedrá

Krátke, široké, pevné, svalnaté, rovné alebo mierne klenuté. Prechod od chrbta k bedrám plynulý a kompaktný.

Krížová kosť

Široká a dostatočne dlhá, nie zrazená, k chvostu mierne klesá, svalnatá.

Hrudník

Hlboký a široký s dobre vyvinutým, svalnatým a stredne klenutým predhrudím, hrudná kosť siaha čo najďalej dozadu. Hrudná kosť a lakťový kĺb sú v rovnakej výške. Rebrá primerane klenuté. Zadné rebrá dosahujú dozadu. Dolná línia a brucho: v elegantnom oblúku smerom dozadu mierne vtiahnuté, pevné.

Chvost

Trocha nižšie nasadený, pri koreni hrubý, postupne sa zužuje. V krajinách, kde nie je zakázané kupírovanie, sa chvost kvôli poľovaniu skracuje o jednu štvrtinu. Ak sa chvost nemôže skrátiť, dosahuje po päty a je nesený rovno alebo mierne v tvare šable. V pohybe ho pes zodvihne až po horizontálu. Je dobre a husto osrstený.

Končatiny

Predok

Pri pohľade spredu sú končatiny paralelné, pri pohľade zboku kolmé, dobre postavené pod telom. Dobrá stavba kostí a svalstva.

Plecia

Lopakty dlhé, šikmé, priliehavé. V pohybe elastické. Silné, suché svalstvo. Dobré zauhlenie lopatky a ramena.

Ramená

Čo najdlhšie, dobre svalnaté.

Lakte

Priliehajú k telu, nie sú však vtlačené, vtočené ani vytočené. Dobré zauhlenie ramena a predlaktia.

Predlaktia

Dlhé, rovné, dostatočne osvalené. Silné, nie hrubé kosti.

Kĺby predlaktia

Suché, pevné.

Nadprstia

Krátke, len mierne šikmo postavené.

Predné labky

Mierne oválne, s priliehajúcimi, dostatočne klenutými, silnými prstami. Mocné hnedé pazúriky. Odolné, pevné, bridlicové vankúšiky. V postoji i v pohybe sa prsty rovnomerne opierajú o zem.

Zadok

Všeobecne

Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny rovné a paralelné. Dobré zauhlenie. Silné kosti.

Stehná

Dlhé a svalnaté. Dobré zauhlenie panve a stehien.

Kolená

Dobre zauhlenie stehna a predkolenia.

Podkolenia

Dlhé, svalnaté a šľachovité. Dĺžka temer zodpovedá dĺžke stehien. Dobré zauhlenie podkolenia a podpätia.

Päty

Mocné, suché, šľachovité, pomerne nízko postavené.

Podpätia

Kolmé, krátke a suché.

Zadné labky

Ako predné.

Pohyb

Typický pohyb pre maďarského stavača je výdatný, ľahkonohý, elegentný a priestranný klus, s dobrým záberom a vykročením. Pri práci na poli vytrvalý cval. Chrbát je pevný a horná línia zostáva horizontálna. Dobré držanie. Mimochod je nežiaduci.

Koža

Dobre prilieha, netvorí záhyby. Dobre pigmentovaná.

Osrstenie

Srsť

Krátka a hustá, na dotyk drsná a tvrdá. Na hlave a ušiach má byť redšia, hodvábnejšia a kratšia, na spodnej strane o niečo, ale nie nápadne, dlhšia. Má pokrývať celé telo, brucho má o niečo menej srsti. Bez podsady.

Farba

Rôzne odtiene žemľovej žltej. Uši môžu byť o niečo tmavšie, inak jednotný odtieň. Červený, hnedastý, prípadne vyblednutý nádych je nežiaduci. Malý biely znak na hrudi alebo na hrdle, ak jeho priemer je menej ako 5 cm, ani biele znaky na prstoch sa nepokladajú za chybu. Farba pyskov a viečok zodpovedá farbe nosnej huby.

Veľkosť

Výška v kohútiku

 • psy: 58-64 cm
 • sučky: 54-60 cm.

Nie je produktívne snažiť sa o čo najväčšiu výšku v kohútiku. Treba sa usilovať o strednú výšku. Statická a dynamická rovnováha a súmernosť sú ďaleko dôležitejšie ako výška meraná v centimetroch.

Chyby

Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Vylučujúce chyby

 • Výrazné odchýlky od plemenných znakov.
 • Hrubá odchýlka od správneho pohlavného výrazu.
 • Netypická hlava.
 • Fľakatá nosná huba.
 • Ovisnuté alebo slintajúce pysky.
 • Predhryz, podhryz, skrížený zhryz, ako aj všetky prechodné formy.
 • Chýbajúci jeden alebo viacero rezákov a/alebo očných zubov a/alebo premolárov 2-4 a/alebo molárov 1-2, chýbanie viac ako dvoch P1. Do úvahy sa neberú chýbajúce M3. Zuby, ktoré nie je vidno, sa pokladajú za chýbajúce.
 • Zuby nad zubný vzorec.
 • Rázštep podnebia, zajačí pysk.
 • Svetložlté oči, voľné viečka, ektropium, entropium, distichiáza (zdvojené riasy).
 • Výrazný lalok.
 • Vlčie pazúriky.
 • Veľmi nekorektný pohyb.
 • Atypické osrstenie.
 • Tmavohnedá alebo plavá farba, viacfarebnosť, nejednotná farba, biely fľak na hrudi s priemerom viac ako 5 cm,
 • Biele labky.
 • Nedostatočný pigment kože, viečok a pyskov.
 • Veľkosť 2 cm pod alebo nad udávanú výšku v kohútiku.
 • Akýkoľvek prejav slabej povahy.

Poznámka: Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Podmienky chovnosti: 

 


Podmienky pre psov:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky maďarských stavačov s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3.
 4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kľbov (DBK) max. B**.
 5. Plnochruposť.

Podmienky pre sučky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborná alebo veľmi dobrá na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3.
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrových kľbov (DBK) max. B**.
 5. Plnochruposť.

 

* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (pri splnení limitných známok CHS!):
Slovensko:
MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode). U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL.
Česká repubika
MJM, MJS, MKP + živá kačica na ChSPL (ak nie je CACIT, R.CACIT).
Maďarsko:
ÖTV (JSS so živou kačicou), Rado Andras emlekversény (pole, voda so živou kačicou), Bosz Jozsef emlekversény (VSS so živou kačicou).
Rakúsko:
VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT).

** Jedinec s výsledok vyšetrenia DBK B, môže páriť len s jedincom s výsledkom vyšetrenia DBK A.
(Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať minimálne vek 18 mesiacov.)

 

 

FCI-Standard N° 57 / 13.09.2000  / GB

 

HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA)

(Rövidszörü Magyar Vizsla)

 

TRANSLATION: Mrs. H. Gross-Richardson and Mrs. Ann  Mitchell, ANKC Australia and Mrs. Elke Peper

 

ORIGIN: Hungary.

 

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD:  06.04.2000.

 

UTILISATION: A versatile gun dog that must be able to work in the field, forest and water, having the following typical qualities: an excellent nose, firmness on the point, excellent retrieves and determination to remain on the scent even when swimming, which he manifestly enjoys. He copes with difficult terrain as well as extreme weather conditions.  As he is intended to be an efficient hunting dog, gun and game shyness, unwillingness to point and retrieve, as well as a dislike of water are undesirable. Because of his easy going nature and his adaptability, he can easily be kept as a companion dog in the house.

CLASSIFICATION FCI: Group    7    Pointing Dogs. 

                                    Section   1  Continental Pointing Dogs

                                    With working trial (Field and Water Trial)

 

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The ancestors of the Hungarian Vizsla came into the Carpathian Basin with the nomadic Hungarian tribes. Written descriptions and graphic illustrations are found in documents of the 14th century already. From the 18th century, his importance as a hunting dog has been increasing steadily.

As early as the end of the 19th century, competitions for pointing dogs were organised in Hungary, in which Hungarian Vizslas (among others) participated with great success.

 

In those days, other Gundog breeds most likely played an important part in the development of the breed.

 

The specific modern breeding started in 1920, as a result of which, the Short-Haired Hungarian Vizsla received recognition by the FCI in 1936.

 

GENERAL APPEARANCE: Medium sized, elegant gun dog of noble appearance with short russet gold coat. His rather light, dry, lean structure embodies the harmony of beauty and strength.

 

IMPORTANT PROPORTIONS:

·         The body length slightly exceeds the height at the withers.

·         The depth of the brisket is slightly less than half the height at the withers.

·         The muzzle is slightly shorter than half the length of the head.

 

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Lively, friendly, evenly tempered, to be trained easily. His outstanding willingness to keep contact with his master while working is one of his essential qualities. He cannot bear rough treatment and must be neither aggressive nor shy.

 

HEAD: Dry, noble, well proportioned.

 

CRANIAL REGION:

Skull: Moderately wide, slightly domed. A slightly pronounced groove runs from the moderately developed occiput towards the stop. The superciliary ridges are moderately developed.

Stop: Moderate.

 

FACIAL REGION:

Nose: Well developed and broad with nostrils as wide as possible. The colour of the nose harmonises in a dark shading with the coat colour.

Muzzle: Blunt, not pointed; with strong jaws, strongly muscled. The bridge of the nose is straight,

Lips: Tightly fitting, no pendulous flews.

Jaws/Teeth: Powerful jaws with a perfect, regular and complete scissor bite, the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws; with 42 healthy teeth according to the dentition formula.

Cheeks: Strong, well muscled.

Eyes: Slightly oval, of medium size. Well fitting eyelids. Intelligent and lively expression. The brown eye harmonising with the coat colour, as dark as possible preferred.

Leathers: Set on at medium height, a little backwards. Fine leathers hanging closely to the cheeks, ending in a rounded V shape. The length is about three quarters of the length of the head.

 

NECK: Of medium length, harmonising with the overall appearance. The nape very muscular and slightly arched. Tightly fitting skin at the throat.

 

BODY:

Withers: Pronounced and muscular.

Back: Solid, strong, well muscled, taut and straight. The vertebral spines should be hidden by the muscles.

Loin: Short, broad, tight, muscular, straight or slightly arched. The portion from back to loin is well coupled.

Croup: Broad and of sufficient length, not cut off short. Sloping slightly to the tail. Well muscled.

Chest: Deep and broad with well developed, well muscled, moderately arched forechest; sternum extending as far back as possible. The sternum and the elbow should be at the same level. Ribs moderately arched. Last ribs carried well back.

Underline: Elegant, tight, arching line towards the rear, slightly tucked up.

 

 

 

TAIL: Set on slightly low, strong at the base, then tapering. In countries where tail docking is not prohibited by law, the tail may be shortened by one quarter to avoid hunting hazards.  If tail docking is prohibited, the tail reaches down to the hock joint and carried straight or slightly sabre like.

On the move, it is raised up to the horizontal.  It is well covered by dense coat.

 

LIMBS

 

FOREQUARTERS: Viewed from the front, straight and parallel. Viewed from the side, legs are vertical and placed well under the body. Good bones, strongly muscled.

Shoulders: Long, sloping and flat, well attached shoulder blade.  Flexible. Strong, dry musculature. Well angulated between shoulder blade and upper arm.

Upper arm: As long as possible. Well muscled.

Elbows: Fitting close to the body, however not tied in, turning neither in nor out. Well angulated between upper arm and forearm.

Forearm: Long, straight, sufficiently muscled. Bone strong, but not coarse.

Pastern joint: Strong, tight.

Pastern: Short, only very slightly sloping.

Forefeet: Slightly oval, with well knit, sufficiently arched, strong toes. Strong brown nails. Tough, resistant, slate grey pads. The feet are parallel when standing or moving.

 

HINDQUARTERS: Viewed from behind, straight and parallel. Well angulated. Strong bone.

Upper thigh: Long and muscular. Good angulation between pelvis and upper thigh.

Stifle: Well angulated

Lower thigh: Long, well muscled and sinewy. Its length is almost equal to that of the upper thigh. Good angulation between lower thigh and metatarsus.

Hock joint: Strong, dry and sinewy, rather well let down.

 

Metatarsus: Vertical, short and dry.

Hind feet: Similar to forefeet.

 

GAIT/MOVEMENT: The typical gait is an animated, light-footed trot, elegant and far reaching, with much drive and corresponding reach.  Not exhausting gallop when working in the field. The back is firm and the topline remains level. Good, upright carriage. Pacing undesirable.

 

SKIN: Tightly fitting, without folds. The skin is well pigmented.

 

COAT

 

HAIR: Short and dense, should be coarse and hard at the touch. On the head and the leathers, it should be thinner, silkier and shorter. The hair underneath the tail should be slightly, but not noticeably, longer. It should cover all of the body; the underside of the belly is a little lighter coated. No undercoat.

 

COLOUR: Various shades of russet gold and dark sandy gold (semmelgelb). The leathers may be a little darker, otherwise uniform in colour. Red, brownish or lightened colour is undesirable. A little white patch on the chest or at the throat, not more than 5 cm in diameter, as well as white markings on the toes are not considered faulty. The colour of the lips and the eyerims corresponds to the colour of the nose.

 

SIZE/WEIGHT:

 

HEIGHT AT WITHERS:

Dogs:    58 - 64 cm

Bitches: 54 - 60 cm

 

It is ineffective to increase the height at the withers. A medium size should be aimed at. Overall balance and symmetry are much more important than the mere measurable size.

 

 

 

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportions to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

ELIMINATING FAULTS:

·         Any type of weakness in temperament.

·         Distinct deviations from the characteristics of the breed.

·         Strong deviation from the sexual characteristics.

·         Atypical head.

·         Spotted(butterfly) nose

·         Pendulous or dribbling flews.

·         Under- or overshot mouth. Wry mouth, including all intermediate forms.

·         One or more missing incisors and/or canine and/or premolars 2-4 and/or molars 1-2; more than two missing PM1; the M3 are disregarded. Not visible teeth are assessed as missing ones.  Supernumerary teeth not in line with the o-others.

·         Cleft palate, harelip.

·         Light yellow eyes. Very loose eyelids; ectropion, entropion. Distichiasis (double row of eyelashes).

·         Pronounced dewlap.

·         Dewclaws.

·         Very faulty movement.

·         Atypical coat.

·         Dark brown or pale yellow colour. Parti-coloured, not uniformly coloured. White chest patch larger than 5 cm.

·         White feet.

·         Lacking pigmentation either on the skin or on the lips and eyerims.

·         Deviation of more than 2 cm from the above mentioned heights at withers.

 

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

NB:   Male animals must have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.