Skúšky / Hunting exams

 

 

Zvod mladých - 20. 4. 2013 - Topoľníky - všetko v štandarde, výška 59 cm, farba oka hnedá, skus nožnicový, plnochrupá

Výber do chovu - 5. 10. 2013 - Bíňa - výška 59 cm, pigment v štandarde, farba oka hnedá, skus nožnicový, plnochrupá

 

Typ skúšok / Type Dátum / Date Miesto / Place Počet bodov / Points Cena / Prize Poznámka / Note
Skúšky vlôh stavačov / Spring hunting ability exam 4.5.2013 Šaľa-Veča 173b. I. cena nos 4, vystavovanie 4
Jesenné skúšky stavačov / Autumn field exam 29.8.2013 Trstice 230b. I. cena nos 4, vystavovanie 4
Špeciálne skúšky z vodnej práce / Special water work exam 31.8.2013 Trenčianska Teplá 95b. I. cena

najrýchlejšia stopa zveri vo vode, 2. miesto!

Chovné skúšky Petra Lukásza / Breeding licence exam 5.10.2013 Bíňa 155b. obstála nos 4, vystavovanie 4, 2. miesto!!!
Farbiarske skúšky stavačov / Blood-track exam 17.5.2014 Vinohrady nad Váhom 52b. I. cena  
Jesenné skúšky stavačov / Autumn field exam 28.6.2014 Šúrovce 240b. I. cena res. CACT !!!
Lesné skúšky stavačov / Forrest exam 30.8.2014 Veľký Meder 206b. III. cena limitná známka ohrádka
Všestranné skúšky / All-round exam 5.-6.9.2015 Ostrava ČR 423b. III. cena  
Lesné skúšky / Forrest exam 23.7.2016 Zvolenská Slatinka 249b. I. cena  
Pohár Klaudiusa Lukáča VSS / All-round exam 20.-21.8.2016 Sečovce 394b. II. cena  

 

 

 

 

 

 

 

 

.